Veel belangstelling voor Recruitment Days

Het afgelopen weekeinde heeft in Rotterdam weer de Passaat Recruitment Days (PRD) plaatsgevonden. Het betreft een activiteit georganiseerd door de Antilliaanse en Arubaanse studentenvereniging in Rotterdam, PASSAAT. Het evenement biedt studenten, afgestudeerden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven uit de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het bestuur van Passaat nam in 2006 voor het eerst het initiatief om haar eigen bedrijvendagen te organiseren. Een grote factor achter het organiseren van dit evenement was de aanwezigheid van het fenomeen `brain-drain’ op de Nederlandse Antillen en Aruba. Uit onderzoek bleek namelijk dat relatief veel Antillianen en Arubanen met een middelbare of hogere opleiding ervoor kozen om te emigreren naar het buitenland. Dit terwijl, in het hedendaagse bedrijfsleven, de vraag naar hoogopgeleiden vanuit de Antillen en Aruba groter is dan ooit tevoren. De vereniging realiseerde ook dat het voor studenten/afgestudeerden in Nederland moeilijk kan zijn om persoonlijk contact te leggen met bedrijven aan de andere kant van de oceaan.

Dat zowel bedrijven als studenten verlangden naar een intermediair, bleek uit de Passaat Recruitment Days van 2006. Meer dan twintig bedrijven afkomstig van verschillende sectoren uit de Nederlandse Antillen en Aruba waren aanwezig.

Het afgelopen weekeinde werd de activiteit herhaald met wederom een zeer goede opkomst van studenten om kennis te maken met bedrijven door middel van bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken. Ook was het aantal bedrijven met een stand enorm. Onder hen verschillende commerciële instellingen, bankinstellingen, accountantsbureaus en advocatenkantoren uit de Nederlandse Antillen en Aruba.

Op 17 mei konden bezoekers aan de PRD deelnemen aan een symposium met sprekers en panelleden uit de Nederlandse Antillen en Nederland. Onder de sprekers en panellisten Tweede Kamerlid John Leerdam, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen Paul Comenencia, de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen mw. Ersilia de Lannooy, de gezaghebber van Curaçao mw. Lisa Dindial, de gedeputeerde van Curaçao mw. Zita Leito, de gedeputeerde van Sint Maarten mw. Maria Buncamper-Molanus, de oud-premiers van de Nederlandse Antillen mw. Suzy Romer en dhr. Etienne Ys en dhr. Geomaly Martis van de SOAB.

Related Posts

Add Comment