Antillen vechten tegen databank

De Nederlandse Antillen en Aruba grijpen in het uiterste geval alle middelen aan om te voorkomen dat Nederland hun onderdanen gaat registreren op etnische afkomst. Als het kabinet ondanks alle protesten hiertoe overgaat, zullen de eilanden internationale stappen nemen. Welke dat zijn, wilde de Antilliaanse Statenvoorzitter Pedro Atacho vrijdag nog niet zeggen, meldt het Algemeen Dagblad.

De omstreden verwijsindex voor Antilliaanse probleemjongeren (VIA) was een van de onderwerpen waarover volksvertegenwoordigers uit Nederland, de Antillen en Aruba de afgelopen vijf dagen in Den Haag hebben gesproken. Registratie op basis van etniciteit is volgens de Antillianen en Arubanen discriminerend en in strijd met internationale verdragen.

Related Posts

Add Comment