Benoemingen Hof van Justitie Nederlandse Antillen

De Rijksministerraad heeft er mee ingestemd mevrouw mr. U.I.D. Girigorie-Luydens, de heer mr. A.H.M. van der Leur en de heer mr. W.P. Scheltema voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangende leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De benoemingen gelden voor een periode van drie jaar. Mevrouw Girigorie-Luydens en de heer Van der Leur zijn beiden rechter in opleiding bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. De heer Scheltema is gepensioneerd raadsheer plaatsvervanger bij het Hof in Amsterdam.

Related Posts

Add Comment