Veel meer geld voor jongeren Antillen

In Amsterdam en vijf andere steden waar Antillianen veel problemen geven, moeten grootscheepse opvangprogramma’s komen voor Antilliaanse jongeren. Dat heeft de Taskforce Antilliaanse Nederlanders vanmorgen geadviseerd aan het kabinet. Behalve om Amsterdam gaat het om Rotterdam, Den Haag, Almere, Tilburg en Dordrecht. In deze steden woont zeventig procent van de na 1995 naar Nederland gekomen Antillianen.

De Taskforce adviseert het beleid toe te spitsen op deze groep nauwelijks opgeleide jongeren uit Curaçao. Voordien kwamen Antillianen vooral naar Nederland voor een opleiding of carrière.

Related Posts

Add Comment