Henk Kamp Rijksvertegenwoordiger Antillen

Tweede Kamerlid Henk Kamp van de VVD wordt Rijksvertegenwoordiger voor de Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. Betrouwbare bronnen in Den Haag hebben dit bericht van BNR Nieuwsradio dinsdag bevestigd. Kamp was tussen 2002 en 2007 achtereenvolgens minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Defensie van Nederland.

De Rijksvertegenwoordiger heeft een directe gezagsrelatie met de minister van Binnenlandse Zaken. Deze functionaris is vergelijkbaar met een Commissaris van de Koningin (CvdK) in zijn hoedanigheid van rijksorgaan. In Nederland functioneert de CvdK als tussenschakel tussen de gemeenten en de rijksoverheid. De Rijksvertegenwoordiger wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, benoemd voor een periode van zes jaar.

Als commissaris zal Kamp zich vooral bezighouden met de uitvoering van de plannen om de drie eilanden de komende jaren als bijzondere gemeenten binnen het Nederlands staatsbestel te brengen. De oud-minister van Defensie moet erop toezien dat dit op een goede manier en op tijd wordt gerealiseerd meldt Nu.NL.

Related Posts

Add Comment