Kieswet aangepast voor Europees Parlement

Alle ingezetenen van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen hun stem uitbrengen bij de verkiezingen op 4 juni 2009 voor het Europees Parlement. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van de Kieswet , waardoor dit mogelijk wordt. Tot nu toe mochten alleen Antillianen en Arubanen die tien jaar in Nederland hebben gewoond meestemmen, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Nederland hiermee handelde in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Hoewel de CDA-fractie principiële bezwaren heeft tegen het regelen van deze zaak buiten de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba om in strikt Nederlandse wetgeving, stemde ook deze fractie om praktische redenen voor de aanpassing van de Kieswet. Alleen zo kan de ongelijkheid nog voor de eerstvolgende Europese verkiezingen ongedaan gemaakt worden. In een motie vraagt de CDA-fractie echter van de regering om binnen drie jaren te bevorderen dat het kiesrecht voor het Europees Parlement in een (consensus) Rijkswet wordt opgenomen.

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontraadt die motie-Dölle (EK 31.392, G), waarover op 4 november a.s. gestemd zal worden. Zij zegt de Eerste Kamer wel toe na te gaan hoe de verkiezingen ‘in de west’ volgend jaar verlopen en eventueel de regeling aan te passen. Maar een regeling via een consensuswet, waarover overleg met de Antillen en Aruba gepleegd moet worden is voor haar slechts een van de mogelijkheden. Zij wil zich daar niet al op vastleggen.

Related Posts

Add Comment