Gezamenlijke resolutie tegen verwijsindex

Aruba en de Nederlandse Antillen nemen samen een resolutie aan waarin ze protesteren tegen de Nederlandse Verwijsindex Antillianen en Arubanen (VIA). Dat hebben de Staten van beide landen besproken tijdens het halfjaarlijkse overleg over koninkrijksrelaties, deze week op Aruba meldt De Volkskrant.

Volgens de Arubaanse delegatieleider Ady Thijsen wordt de resolutie vrijdag in de slotverklaring opgenomen. ‘Wij staan achter de Antilliaanse parlementsvoorzitter Pedro Atacho die ons in zijn openingstoespraak vroeg om solidair te zijn in het protest tegen de verwijsindex. Ook Aruba vindt deze Nederlandse regeling discriminerend en een inbreuk op fundamentele mensenrechten.’

De Raad van State bepaalde begin september dat het opstellen van een databank met gegevens van Arubaanse en Antilliaanse risicojongeren legitiem is om de overlast van de probleemjeugd in Nederland aan te pakken. Het parlement van de Nederlandse Antillen vindt dat racistisch en stigmatiserend en nam al eerder een motie aan tegen de index.

Related Posts

Add Comment