Vogelgebieden Caribisch gebied slecht beschermd

De belangrijke vogelgebieden in het Caribische gebied zijn slecht beschermd, blijkt uit nieuw onderzoek van BirdLife International. Deze gebieden, Important Bird Areas genaamd, zijn noodzakelijk voor het beschermen van vogels. Bijna de helft van deze gebieden wordt ondanks de wetgeving niet beschermd, terwijl ze noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van vogels die met uitsterven worden bedreigd.

Van de 770 soorten op de Antillen en Aruba, zijn er 148 endemisch, wat wil zeggen dat ze alleen hier voorkomen. Er worden 54 soorten wereldwijd bedreigd, 12 daarvan zelfs ernstig. Reden om de vogels in dit gebied goed te beschermen.

BirdLife International heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek 283 gebieden aangewezen die regionaal van doorslaggevend belang zijn voor vogels, de zogeheten IBA’s. Deze gebieden zijn belangrijk voor de natuurbescherming en voor het in stand houden van de bedreigde soorten. Helaas blijkt bijna de helft van deze gebieden, 43 procent, niet beschermd. “Ook in andere gebieden die wel zijn aangegeven als Nationaal Park blijkt het nodige mis. Er is geen goede infrastructuur, geen staf en er zijn geen plannen voor het gebied om de vogels te beschermen” zegt David Wege, Programma Manager van BirdLife op de Carabean.

Veel van de bijzondere vogelsoorten in het Caribische gebied worden door de ontwikkeling van recreatie, toerisme, oprukkende bebouwing en intensivering van landbouw en visserij bedreigd. Op de Antillen en Aruba was de aandacht voor de bescherming van deze vogels tot nu toe beperkt. De lokale natuurbeschermingsorganisaties, verenigd in de DCNA, probeert daar, met behulp van Vogelbescherming Nederland, verandering in brengen. Op het eiland Bonaire zijn in totaal zes gebieden aangewezen, waaronder het Washington-Slagbaai park en Klein Bonaire. Voor Curaçao zijn het er vijf: het Christoffelgebied, Janthiel en Klein Curacao, Malpais en de Dam van Muizenberg.

Related Posts

2 Comments

  1. Jardine Thomas,nee Joseph
    August 24, 2011
  2. Jardine Thomas,nee Joseph
    August 24, 2011

Add Comment