Loterij geeft impuls aan aidsbestrijding Curaçao

papiaDe deelnemers aan de Sponsor Bingo Loterij hebben in totaal twee miljoen euro bijeengebracht voor het Aids Fonds. Met dit geld kan het Aids Fonds tal van vernieuwende projecten bekostigen. Onder meer wordt een telefonische informatielijn over hiv en aids opgezet. Hierdoor kan iedere bewoner van Curaçao 24 uur per dag gratis en anoniem informatie inwinnen over veilig vrijen, hiv en aids. Op Curaçao vormen hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Van alle mensen met een hiv-infectie op de Nederlandse Antillen, woont 32,2 procent op Curaçao.

Papia KuMi
De telefoonlijn die het Aids Fonds samen met Dokters van de Wereld gaat lanceren heet Papia KuMi oftewel ‘Praat tegen me’. Mensen op Curaçao zeggen ‘Papia KuMi’ als ze de telefoon opnemen. Vaak op een joviale manier. Maar ook als ouders of opvoeders met hun kinderen willen praten, als ze iets ernstigs willen zeggen, gebruiken ze het. Die mengeling tussen joviaal en ernstig, inhoudelijk en met een vriendschappelijke toon, dat is wat Papia KuMi zal uitstralen. In 2009 wil het Aids Fonds de lijn eilandbreed lanceren. De bedoeling is dat GGD Curaçao de lijn vanaf 2010 overneemt.

Meer dan een telefoonlijn
Papia KuMi is meer dan alleen een telefoonlijn. Moeders uit sociaal-economische armere wijken zullen via workshops handvatten en vaardigheden aangeboden krijgen om seksuele voorlichting te geven aan hun kinderen. Daarnaast worden op scholen leraren getraind worden in het organiseren van seksuele voorlichting.

Hiv en aids toenemend probleem op Curaçao
Naar schatting 1,2 procent van de bevolking op Curaçao is geïnfecteerd met hiv. In de leeftijdsgroep van 15 tot 49 jaar is dat meer: geschat wordt dat twee van elke honderd mensen in deze leeftijdsgroep hiv heeft (GGD, 2005). Weinig mensen laten hun bloed testen op het virus. De mogelijkheden voor het testen op hiv zijn op Curaçao zeer beperkt. Een reële inschatting is dat het werkelijke aantal mensen dat hiv heeft drie tot vijf keer hoger ligt.
Verschillende factoren dragen bij aan de hiv-epidemie op Curaçao. Voor buurlanden zoals Haïti, Venezuela en Colombia is Curaçao een economisch gunstig land. Hiv komt in deze landen veel meer voor. Op het eiland zelf heerst een sterk taboe op het bespreekbaar maken van seksualiteit en veilige seks en rust er een stigma op mensen met hiv. Tegelijkertijd maakt de machocultuur het moeilijk voor meisjes en vrouwen om over veilig vrijen te onderhandelen. Een andere belangrijke factor is prostitutie; deze is deels gereguleerd maar grotendeels verborgen en illegaal. De maatregelen voor preventie in de strijd tegen aids, zoals bijvoorbeeld voorlichting, zijn beperkt, inconsistent en veelal niet doelgericht. Risicogroepen zoals jongeren die voortijdig hun school verlaten, mannen die seks hebben met mannen (MSM) en sekswerkers worden niet of nauwelijks bereikt.

Sponsor Bingo Loterij
De Sponsor Bingo Loterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Als beneficiënt van de Loterij ontving het Aids Fonds dit jaar 1,7 miljoen euro. Daarnaast kende de Sponsor Bingo Loterij een extra bijdrage van 300.000 euro toe ten behoeve van de aidspreventie op Curaçao. In totaal heeft de Sponsor Bingo Loterij deze week 46,9 miljoen euro uitgekeerd aan tientallen landelijke goede doelen, clubs en organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn.

Related Posts

Add Comment