Advies voor taskforce natuur Antillen

natuurNederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur als Bonaire, St. Eustatius en Saba over grofweg een jaar bijzondere Nederlandse gemeenten worden. De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert daarom een taskforce in te stellen die bekijkt hoe de natuurgebieden en de biodiversiteit daar het beste kunnen worden beschermd schrijft Nieuws.nl.

Bij de onderhandelingen over de toetreding is te weinig aandacht besteed aan natuur, stelt de raad in het advies ‘Koraalriffen in Nederland’. Het minister van LNV stelt in een reactie dat gebieden die het nodig hebben snel een beschermde status moeten krijgen. Minister Gerda Verburg (CDA) wil echter eerst nader onderzoek doen en stuurt per 1 september een gezant om de situatie te verkennen.

Related Posts

Add Comment