Bijeenkomst met Minister Eberhard van der Laan

vanderlaanOp vrijdag 27 november 2009 organiseert Vereniging Antilliaans Netwerk in samenwerking met Overlegorgaan Caribische Nederlanders een bijeenkomst met Minister voor Wonen, Wijken en Integratie de heer Eberhard van der Laan.

Tijdens deze bijeenkomst zal Minister van der Laan een nadere toelichting geven op de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 2 oktober 2009 waarin het kabinet aangeeft welke keuzes het maakt ten aanzien van de aanpak van Antilliaans Nederlandse jongeren met problemen voor de periode vanaf 2010.

Uit de brief blijkt dat het beleid twee hoofdlijnen heeft. Enerzijds is het Rijk voornemens om de problematiek met Antilliaans Nederlandse jongeren verder terug te dringen en anderzijds wil het Rijk de benodigde specifieke kennis en deskundigheid zo veel mogelijk onderbrengen bij reguliere instellingen.

Om dit alles in kader te brengen zal de Minister meer specifiek (i) een uiteenzetting geven over de probleembeschrijving, (ii) ingaan op het bestaande beleid en de versterking daarvan, (iii) de wijze toelichten waarop het Rijk, de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap de problematiek gezamenlijk gaan aanpakken en (iv) aangeven hoe de voortgang in de komende jaren zal worden beoordeeld.

Lokatie: volgt
Aanvang: 20:00 uur. Inloop vanaf 19:15 uur
Entree: Leden gratis, Niet leden 10 euro p.p., studenten 5 euro (op vertoon van collegekaart)

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, verzoeken wij u, indien u deze avond wilt bijwonen, dit zo snel mogelijk bij ons te melden via het emailadres info@antilliaansnetwerk.nl onder vermelding van uw naam en voornaam. Houdt u er rekening mee dat als u zich aanmeldt u ook verwacht wordt.

Indien u met meerdere mensen komt vermeldt dan ook de namen van de anderen en per naam of men al dan niet lid is van de Vereniging Antilliaans Netwerk. Het is ook mogelijk om aan de deur uw lidmaatschap als nieuw lid in 2010, voor slechts € 60,- contant te voldoen.

Na afloop van het officiele gedeelte zal er zoals altijd volop gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje verder te netwerken.

Related Posts

Add Comment