Dordtse Welzijns Organisatie zoekt Medewerker Sentro di Mama / Wijkcentrum (16 – 18 uur per week)

dwo1Sentro di Mama is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge Antilliaanse moeders aan het Admiraalsplein in Dordrecht. Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van opvoedingsondersteuning en het verstevigen van het sociale netwerk van de moeders. Inmiddels is Sentro di Mama drie jaar actief. Het bereik neemt fors toe: moeders die het traject doorlopen hebben, zetten zich vrijwillig in om nieuwe moeders te begeleiden. In een recent onderzoek naar de effecten van het landelijk Antillianenbeleid wordt Dordrecht en met name Sentro di Mama genoemd als zeer succesvol. Zodra het nieuwe wijkcentrum gereed is, neemt Sentro di Mama daar haar intrek.

Dordtse WelzijnsOrganisatie – De DWO creëert mogelijkheden om bevolkingsgroepen de regie over hun eigen bestaan terug te geven. Via ontplooiing van potenties en stimulering van een sociaal besef, vormen ook zij uiteindelijk een onlosmakelijk deel van de maatschappij. Wij bekleden een sleutelpositie in de samenleving en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leven in alle wijken van Dordrecht. Wij beheren wijkaccommodaties en werken voor peuters, jongeren en ouderen. Ook opbouwwerk en sociaal-culturele projecten zijn taken waar onze mensen zich graag voor inzetten. Welzijn blijft immers een hot issue. Als organisatie levert de DWO diensten en faciliteiten voor ouderen en verleent diverse vormen van support aan het vrijwilligerswerk, bewonersorganisaties, belangengroepen en de redacties van alle wijkkranten. Meer dan 140 beroepskrachten en zeer veel vrijwilligers houden ons constant up to date met het welzijn van de Dordtse samenleving.

Voor het cluster Participatie en Activering zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Sentro di Mama / Wijkcentrum
16 – 18 uur per week
Sentro di Mama is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge Antilliaanse moeders aan het Admiraalsplein in Dordrecht. Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van opvoedingsondersteuning en het verstevigen van het sociale netwerk van de moeders. Inmiddels is Sentro di Mama drie jaar actief. Het bereik neemt fors toe: moeders die het traject doorlopen hebben, zetten zich vrijwillig in om nieuwe moeders te begeleiden. In een recent onderzoek naar de effecten van het landelijk Antillianenbeleid wordt Dordrecht en met name Sentro di Mama genoemd als zeer succesvol. Zodra het nieuwe wijkcentrum gereed is, neemt Sentro di Mama daar haar intrek.

Taken
De medewerker Sentro Di Mama richt zich op de werving en begeleiding van (Antilliaanse) moeders en grootmoeders. De taken zijn het organiseren van cursussen en trainingen, het opzetten van activiteiten, het ontwikkelen van een goed netwerk van voorzieningen voor de jonge moeders en de presentatie van Sentro Di Mama naar buiten toe.

Wij vragen
Een ondernemend, gemotiveerd persoon met goede sociale vaardigheden, improvisatievermogen en organisatietalent, die betrokken is bij de mensen;
• Een afgeronde MBO- opleiding;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Bekend te zijn met de Nederlandse en Antilliaanse cultuur;
• Een goede beheersing van de Papiamentse taal;
• Bereid te zijn wisselende werkuren te draaien, eventueel ook in de avonduren en weekenden;
• Verklaring omtrent het gedrag.

Salaris
Salaris conform CAO welzijn, sociaal cultureel werker 2.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mevrouw J. Steeghs, manager Participatie en Activering, via telefoonnummer 0786334433.

Uw reactie
U kunt solliciteren via onderstaande link:

http://DordtseWelzijnsOrganisatie.heeft-vacatures.nl/Medewerker_Sentro_di_Mama_Dordrecht/3512/666/solliciteren

De in- en externe werving zal gelijktijdig plaatsvinden. Geschikte interne kandidaten genieten de voorkeur.

Related Posts

Add Comment