Antillianen lijken wantrouwender m.b.t. orgaandonatie

donorDrie op de vier nieuwe Nederlanders vindt het bij het Nederlanderschap horen om in het Donorregister hun keuze over orgaan- en weefseldonatie vast te leggen. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 Polen, Duitsers, Britten, Amerikanen, Surinamers en Antillianen die in Nederland wonen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt die keuze ook daadwerkelijk vastgelegd te hebben. Het redden van levens is voor bijna alle respondenten de belangrijkste reden om orgaandonor te worden. Opvallend is dat veel nieuwe Nederlanders niet weten dat iedereen die zich in Nederland vestigt zich onmiddellijk mag registreren in het Donorregister.

In opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting voerde onderzoeksbureau Veldkamp, in samenwerking met TNS NIPO, in oktober 2010 een verkennend onderzoek uit. In totaal gaven bijna 500 nieuwe Nederlanders, geboren in 6 verschillende landen, antwoord op vragen over het onderwerp orgaandonatie en –registratie.

De helft van de mensen die zich vanuit het buitenland in Nederland heeft gevestigd weet niet dat iedereen zich na inschrijving in de gemeente óók meteen in het Donorregister kan inschrijven. Bij de Polen is dit zelfs bij 7 op de 10 onbekend. Deze groep is dan ook naar eigen zeggen het minst vertegenwoordigd in het Donorregister. Daarnaast is bij een groot deel van de ondervraagden onbekend dat je ook als keuze kunt vastleggen dat je geen donor wilt zijn. Van de niet-geregistreerden acht ongeveer 25% de kans groot zich het komende jaar alsnog te registreren.

Levens redden belangrijkste reden voor orgaandonorschap
Een ruime meerderheid (80%) van de ondervraagden vindt het afstaan van organen en weefsels na overlijden een goede zaak. Het redden van levens is voor bijna alle respondenten de belangrijkste reden om orgaandonor te worden. Er zijn weinig respondenten die negatieve associaties hebben ten opzichte van orgaandonatie en –registratie. Religie speelt een beperkte rol in de besluitvorming. Van de ondervraagden heeft 14% zich nog geen mening gevormd over het thema.

Jeantine Reiger van de Nederlandse Transplantatie Stichting: “We zijn blij dat nieuwe Nederlanders positief aankijken tegen donorregistratie. Wel toont dit onderzoek het belang van goede voorlichting aan. Dat organiseren we vooral via informatie op maat op diverse doelgroepsites.”

Opvallende resultaten binnen de bevolkingsgroepen
– Britten en Amerikanen/Canadezen in Nederland vinden vaker dan de andere bevolkingsgroepen dat het een verspilling is om geen orgaandonor te zijn.
– Duitsers noemen vaker dan de andere bevolkingsgroepen dat ‘het er gewoon nog niet van gekomen is’, als argument waarom men nog niet tot registratie is overgegaan.
– Bij Polen leven meer misverstanden over de gang van zaken rond orgaandonatie. Zo denkt 64% van de Polen dat organen en weefsels alleen bij rijke mensen terecht komen.
– Antillianen vinden vaker dat het bij orgaan- en weefseldonatie om wederkerigheid gaat: als je een orgaan of weefsel wilt krijgen, dan moet je ook bereid zijn om te geven.
– Surinamers en Antillianen lijken wat wantrouwender tegenover het proces van orgaandonatie te staan.

Lees ook de factsheet over orgaandonatie.

Related Posts

Add Comment