Huis kopen in trek bij Antillianen

huis_te_koopNiet-Westerse allochtonen kopen steeds vaker een huis. Vooral onder Antillianen neemt het eigen huizenbezit toe. Toch blijven zij in woningbezit achter bij autochtone Amsterdammers, 23 tegen 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Wonen en de gemeente Amsterdam. Vooral Nieuw-West en in mindere mate Noord zijn populair om een huis te kopen.

Amsterdammers van Marokkaanse afkomst blijven wat huizenbezit betreft achter bij hun stadgenoten. Zij hebben met 12 procent niet half zo vaak een eigen huis als Turken of Antillianen. Opvallend is ook dat het aantal Amsterdammers van Surinaamse afkomst in 2009 minder vaak een huis kocht dan daarvoor.

Volgens de onderzoekers zullen de verschillen in de toekomst wel steeds kleiner worden.

Related Posts

Add Comment