Boek over Asjkenazische gemeenschap op Curaçao

shtetlHet boek Een sjtetl in de tropen. De Asjkenazische gemeenschap op Curaçao is in Engelse vertaling verschenen. De titel luidt A Shtetl under the Sun. The Ashkenazic Community of Curaçao. De vertaling is een geheel bijgewerkte versie van Een sjtetl in de tropen, dat begin 2010 verscheen en dat zo goed als uitverkocht is. De auteur Jeannette van Ditzhuijzen schetst in het boek een levendig beeld van de emigratie van Asjkenazische joden uit vooral Polen en Roemenië naar Curaçao vanaf de jaren twintig.

Met deze vertaling krijgt de geschiedenis van de Asjkenazische Joden van Curaçao een breder publiek. Het boek is nu beschikbaar voor nazaten van de Asjkenazische Joden die geen Nederlands meer verstaan. Het Nederlandse Nieuw Israelitisch Weekblad noemde Een sjtetl in de tropen in een uitvoerige recensie een ‘standaardwerk over een tot nog toe onderbelicht deel van de Curaçaos-Joodse geschiedenis’. Behalve de geschiedenis van de Asjkenaziem op Curaçao belicht het boek ook de achtergronden en de redenen voor hun vertrek uit Oost-Europa.

De Asjkenazische Joden kwamen vanaf 1926 op Curaçao aan. De meesten van hen zijn afkomstig uit toenmalig Polen en Roemenië. In betrekkelijk korte tijd wisten ze zich een stevige economische positie op het eiland te verwerven. Vooral de jaren na de Tweede Wereldoorlog vormden de hoogtijdagen van de Asjkenazische gemeenschap op Curaçao. Ze bezaten toen de meerderheid van de winkels in Punda en hadden onderling een zeer hechte band. Het tropische Curaçao leek in bepaalde opzichten op een kleine sjtetl: een Oost-Europese stad waar veel, soms zelfs uitsluitend Joden wonen.

In de loop der jaren zijn veel Asjkenazische Joden weer vertrokken. Tegenwoordig wonen nog maar iets meer dan honderd Asjkenaziem op het eiland. Maar allemaal herinneren ze zich nog het sjtetl-gevoel uit de tweede helft van de twintigste eeuw, dat Jeannette van Ditzhuijzen in A Shtetl under the Sun heeft opgetekend, aan de hand van vele interviews en uitvoerig archiefonderzoek. Het boek is rijk geïllustreerd.

Auteur
Jeannette van Ditzhuijzen woonde van 1990 tot 1994 op Curaçao waar ze bij de lokale krant de Amigoe werkte. Sindsdien komt zij regelmatig terug om voor Nederlandse kranten en tijdschriften over Curaçao te schrijven.
Ze schreef daarnaast diverse boeken over Curaçao en de andere Antillen. Van Ditzhuijzen woont in Almelo en werkt als freelance journalist.

Boekgegevens
A Shtetl under the Sun. The Ashkenazic community of Curaçao
Auteur: Jeannette van Ditzhuijzen
ISBN 978 94 6022 157 6
Hardcover, 248 pagina’s, €29,50
Uitgever: KIT Publishers, in samenwerking met het Joods Historisch Museum, Amsterdam
De vertaling is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba.

Verkrijgbaar in boekhandel, bij de uitgever en via internet.

Related Posts

Add Comment