Nieuw boek i.h.k.v. viering van het Jaar van Papiamento

Op dinsdag 21 mei vindt de boekpresentatie plaats van de nieuwe Papiamentstalige roman “Sombra di recuerdo” van Quito Nicolaas. Het boek wordt gepresenteerd tijdens een literaire bijeenkomst “Nos Idioma, Nos Cultura” vanaf 16.30 uur (inloop) bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Het boek verschijnt binnen het kader van de viering van het Jaar van Papiamento.

Het boek gepubliceerd door BookIsh Publishers gaat over vier vrienden die bij elkaar komen en reflecteren op het verleden. Over hun leven, de relaties die zij aangaan, over de politiek en de ontwikkelingen op het eiland waar ze vandaan komen. En tevens over hun onderlinge relaties die in de tijd conflicterend zijn danwel verzoenend. In elke fase van hun leven komen zij uitdagingen tegen die zij moeten overwinnen om aan het dagelijkse routinematige leven te ontsnappen. De gevolgen van de kolonisatie, cultuur van gehoorzaamheid en emancipatie zijn onderliggende onderwerpen in het leven van deze vier vrienden. De balans tussen goed en kwaad loopt als een rode draad door het boek.

De auteur is op Aruba geboren en woont in Nederland. Hij schrijft gedichten en proza in zijn moedertaal, maar ook in het het Nederlands, Engels en Spaans. Dit boek is het tiende boek binnen zijn oeuvre. Vooralsnog is dit boek met 400 pagina’s het meest omvangrijke werk van de schrijver.
In 2004 debuteerde Nicolaas met zijn Papiamentstalige roman “Tera di silencio”.

Met “Sombra di recuerdo” borduurt de schrijver verder op de fictieve realiteit van een eilandengemeenschap. Zodoende hebben de twee boeken raakvlakken met elkaar in de spel tussen tijd en ruimte. Joe Fortin, literaire theoreticus, zegt dan ook dat de schrijver, de lezer meeneemt in een labyrinth van tijd en ruimte, op zoek naar de waarheid. Werkelijkheid en fantasie zijn met elkaar verstrengeld. In het boek lopen verschillende realiteiten, tijden en plaatsen door elkaar.

Het boek is in Nederland verkrijgbaar bij BookIsh Plaza, www.bookishplaza.com

Related Posts

Add Comment