Minister Plasterk bezoekt Curaçao en Bonaire

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) brengt vanaf vandaag een kort werkbezoek aan Curaçao en Bonaire. Op maandag 30 september spreekt minister Plasterk met de Gouverneur van Curaçao, mevrouw van de Pluijm-Vrede en met de regering van Curaçao.

Het gesprek met de regering zal onder andere gaan over de overheidsfinanciën, de plannen van aanpak betreffende politie en gevangeniswezen, de Isla raffinaderij en de besteding van de laatste samenwerkingsmiddelen. Verder heeft de minister een gesprek met de stichtingen SONA en AMFO over de naderende afsluiting van programma’s en besteding van de nog resterende gelden.

Op dinsdag 1 oktober vertrekt de minister naar Bonaire en heeft daar gesprekken met de gezaghebber, mevrouw Emerencia, het bestuurcollege en de eilandsraad. De onderwerpen die daar besproken zullen worden zijn onder andere de plannen voor de ontwikkeling van het eiland en de aangekondigde evaluatie vijf jaar na 10-10-10.

Verder zal de minister een gesprek hebben met de jeugdraad van Bonaire. Hij zal daarbij met de leden van de jeugdraad van gedachten wisselen over de problemen die de jeugd ondervindt op Bonaire en de oplossingen die daarvoor mogelijk zouden zijn. Eind van de dag vertrekt de minister weer naar Nederland.

Related Posts

Add Comment