Luchtvaarsector steunt plan nieuwe terminal Flamingo Airport Bonaire

De Nederlandse luchtvaartsector heeft zich bereid verklaard de plannen voor de vernieuwing en uitbreiding van Flamingo Airport actief te steunen. Tijdens een bijeenkomst op Schiphol is onder voorzitterschap van gedeputeerde Edsel Winklaar een stuurgroep geïnstalleerd die tot taak heeft de plannen in een stroomversnelling te brengen.

Tot de stuurgroep zijn onder meer toegetreden CEO Camiel Eurlings van KLM, vice chairman Peter Hartman van Air France-KLM en CEO Elie Bruyninckx van TUI/Arke. Ook de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij InselAir heeft toegezegd zich bij het initiatief aan te sluiten. Jan Kloos, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het vliegveld, maakt eveneens deel uit van de stuurgroep die in het bijzijn van gezaghebber Ediso Rijna is geïnstalleerd.

Daar werd ook het voorontwerp van het architectenbureau Van Ringen in Groningen gepresenteerd. De opdracht was de lokale sfeer en het openluchtconcept van het huidige stationsgebouw te behouden. Met een vloeroppervlakte van ruim 8000 vierkante meter op de begane grond wordt de terminal twee keer zo groot. De indeling is er op gericht om de passagiersstromen, met inachtneming van de internationale veiligheidsnormen, efficiënt en comfortabel te verwerken. Daarnaast is er plaats voor o.a. restaurants, winkels etc.

Een nieuwe terminal is onderdeel van fase 3 van de vernieuwing en uitbreiding van de luchthaven. Fase 1 bestond uit de verlenging van de startbaan. Fase 2 omvat een nieuwe verkeerstoren en nieuw platform. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze tweede fase, net als de eerste, bekostigen, maar voor fase 3 moet BIA NV zelf op zoek naar financiering. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, is een nieuwe terminal onontbeerlijk. BIA hoopt hiervoor tegen gunstige voorwaarden een lening van de Nederlandse overheid te krijgen. Een investering die zichzelf terugverdient omdat van een adequate luchthaven een sterke economische impuls uitgaat die veel extra werkgelegenheid met zich mee zal brengen.

Zo wil KLM samen met de regionale airlines InselAir en het Braziliaanse GOL van Bonaire een ‘hub’ maken tussen Europa en Latijns-Amerika. Volgens Hartman heeft ook partner Delta interesse om Flamingo Airport te gebruiken als knooppunt tussen Noord- en Zuid-Amerika. Hij ziet tevens een rol voor Bonaire op het gebied van luchtvracht. Voorwaarde is wel dat fase 3 wordt uitgevoerd. Stuurgroep voorzitter Edsel Winklaar heeft van Air France-KLM, Arke en Luchtverkeersleiding Nederland de toezegging gekregen dat deze partijen zich maximaal zullen inzetten om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat het verstandig is te investeren in de ontwikkeling van de infrastructuur van Bonaire. Dat is het meest effectieve wapen tegen werkloosheid, armoede en verpaupering, aldus de stuurgroep.

Related Posts

Add Comment