“Maak een Gemenebest van het Koninkrijk”

Maak een Gemenebest van het Koninkrijk. Daarvoor pleiten Tweede Kamerleden Ronald van Raak en André Bosman(VVD) vandaag in een opiniestuk in De Volkskrant. Zij hebben hiertoe gezamenlijk een initiatiefnota ingediend, die vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken.

Aanleiding hiervoor is dat de knellende band van het Koninkrijk leidt tot een sfeer van ruzie en de landen steeds meer uiteen drijft. “Nederland kan goed bestuur niet afdwingen als bestuurders op de eilanden dat niet willen. We kunnen wel hulp bieden op het moment dat de eilanden ons daarom vragen” zeggen de Kamerleden in de krant.

Politici op de Antillen hebben in het verleden al vaker gepleit voor een vorm van gemenebest, zoals begin jaren zeventig ‘Betico’ Croes, voorvechter van een autonoom Aruba.

De bevolking van elk eiland blijft volledig vrij om haar eigen toekomst te bepalen en de hulp van Nederland op te zeggen. Daardoor kunnen de eilanden werkelijk autonoom worden, maar kan onze eeuwenoude vriendschap behouden blijven. Bron/Lees verder in De Volkskrant.

Related Posts

Add Comment