Nederlandse regering grijpt in op Sint-Eustatius

Nederlandse regering grijpt in op Sint-Eustatius

Nederland neemt het bestuur van Sint- Eustatius over. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Hij ontbindt de eilandsraad en ontheft de gedeputeerden en de waarnemend gezaghebber uit hun functie, meldt de NOS. Volgens de omroep gebeurt dat wegens aanhoudend financieel wanbeleid, machtsmisbruik en wetteloosheid op het eiland.

Op het Bovenwindse eiland, dat de status van bijzondere gemeente binnen het koninkrijk heeft, is sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht, stelt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Knops erkent dat dit bestuurlijk ingrijpen een zware maatregel is, maar hij ziet geen andere oplossing. Er komt een regeringscommissaris die orde op zaken moet stellen want de mensen op Sint-Eustatius verdienen beter, zegt de staatssecretaris tegen de NOS.

Add Comment