D66 wil grotere rol bibliotheken Caribisch Nederland

D66 wil grotere rol bibliotheken Caribisch Nederland

Op aandringen van D66 stemde de Tweede Kamer vandaag voor een grotere rol voor bibliotheken in Caribisch Nederland. D66 wil dat de bibliotheken ervoor zorgen dat de bewoners van de BES-eilanden hun leven lang kunnen leren. Bijscholing, omscholing en zelfonderwijs verbetert het banenperspectief en de aansluiting op de maatschappij.

Analfabetisme tegengaan
D66-Kamerlid Diertens: “Het is belangrijk dat we laaggeletterdheid tegengaan en mensen stimuleren om te leren, overal in het koninkrijk. Door workshops in bibliotheken kunnen vaardigheden als rekenen en schrijven verbeterd worden. Dit brengt ons een stap verder om armoede in Caribisch Nederland te bestrijden.”

Leven lang leren
De Minister van onderwijs, Van Engelshoven (D66): “Het uitvoeren van educatieve activiteiten is natuurlijk altijd al een van de kernactiviteiten van openbare bibliotheken geweest. Een leven lang leren past daar goed in. Ik wil graag bekijken of we dat ook in Caribisch Nederland verder kunnen bevorderen.”

Photo credit: Tuomo Lindfors Openbare Bibliotheek Amsterdam / The Public Library of Amsterdam via photopin (license)

Related Posts

Add Comment